Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie to zespół zjawisk behawioralnych, poznawczych i fizycznych wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych wszelkiego rodzaju. 

Terapia uzależnień od alkoholu

Czyli uzależnienie potoczenie nazywane alkoholizmem. W wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu osoba uzależniona obserwuje u siebie: 

Przewlekłe spożywanie alkoholu skutkuje licznymi zaburzeniami poznawczymi (zespół Wernickiego-Korsakova), otępieniem, polineuropatią i udarami krwotocznymi i niedokrwiennymi.  

Uzależnienie od alkoholu to długotrwała choroba, powodująca poważne szkody w każdym aspekcie życia, przede wszystkim w szeroko rozumianym aspekcie zdrowotnym i społecznym. Cierpienie jakiego doświadcza jednostka jest zbyt wielkie, aby mogła poradzić sobie z uzależnieniem. 

Terapia uzależnień od narkotyków

Uzależnienie potocznie nazywane narkomanią (z gr. narke- odurzenie, mania- szaleństwo) i związane z zażywaniem środków chemicznych silnie oddziałujących na pracę mózgu, a przede wszystkim na znajdujący się w nim obszar nagrody. Charakteryzuje się silnym przymusem zażywania narkotyków/ innych środków odurzających, z czasem coraz większych dawek, które silnie destrukcyjnie oddziałują na sferę psychiczną i fizyczną człowieka, a nie leczony- śmiercią.

Najczęściej zażywanymi narkotykami są: marihuana, haszysz, kokaina (z silną tendencją wzrostową), amfetamina i heroina. Rozróżnia się charakterystyczne objawy uzależnienia od poszczególnych narkotyków, np.

Należy podkreślić, że przy zażywaniu wszelkich substancji psychoaktywnych występuje w późniejszym okresie degradacja neurologiczna i psychologiczna, która objawia się: napadami padaczkowymi, udarami niedokrwiennymi i krwotocznymi mózgu, zaburzeniami uwagi i pamięci krótkotrwałej, zanikiem móżdżku, a w konsekwencji śmiercią. 

Nie zwlekaj, gdy brak Tobie siły, motywacji lub przekonania, aby podjąć decyzję i wkroczyć na drogę zdrowienia. Skontaktuj się z Ośrodkiem MaDarVit– uzyskasz profesjonalną pomoc oraz odpowiedź na nurtujące pytania. Zwrócenie się o pomoc jest trudnym krokiem, ale Twoje szanse na życie dzięki temu wymiernie wzrastają.