2020-10-16
W prywatnym ośrodku terapii uzależnień madarvit pod opolem

Pomimo że przedmiotem uzależnień mogą być nie tylko substancje psychoaktywne, ale też komputer, telefon, telewizja, praca czy jedzenie, objawy towarzyszące w każdym przypadku wyglądają tak samo. Uzależnienia mają destrukcyjny wpływ na zdrowie i życie człowieka, dlatego pierwsze symptomy zachowań nałogowych powinny wywołać szybką i zdecydowaną reakcję. 

Podatność na uzależnienia – z czego to wynika?

Stres i napięcia, spowodowane trudną sytuacją życiową, mogą trwale odcisnąć się na ludzkiej psychice. Każdy człowiek ma granice wytrzymałości (uwarunkowane biologicznie), których przekroczenie wymusza zastosowanie środków zaradczych: niekiedy są to środki konstruktywne, niekiedy – nałogi.

Objawy nałogu – jak rozpoznać symptomy uzależnienia?

  • Zwiększenie dawki przyjmowanych substancji uzależniających

Pijąc alkohol lub zażywając narkotyki, organizm przyzwyczaja się do regularnych określonych dawek i z czasem domaga się zwiększonych ilości substancji. Ustalone wcześniej normy się podnoszą, a osoba uzależniona traci kontrolę nad swoim nałogiem.

  • Potrzeba zażycia substancji

Osoba uzależniona odczuwa niepokój, kiedy nie ma dostępu do uzależniającej substancji. Może czuć uporczywy przymus realizacji określonej czynności, a nawet wykazywać zachowania agresywne, jeżeli ktoś blokuje jej dostęp do przedmiotu nałogu.

  • Brak kontroli

Uzależniony żyje w iluzji. Twierdzi, że nie musi realizować zachowań nałogowych, a w istocie ciągle szuka pretekstu, aby zażyć substancję, zagrać w grę, uzyskać dostęp do telefonu etc.

  • Objawy abstynencyjne

Objawy odstawienne pojawiają się, kiedy uzależniony zmniejsza dawki substancji, a organizm powoli powraca do dawnej sprawności.

  • Trwanie w nałogu

Mimo wiedzy o szkodliwości nałogu osoba uzależniona nie rezygnuje z uzależnienia.

  • Skupienie życia wokół nałogu

Osoba uzależniona koncentruje całe swoje życie wokół przedmiotu nałogu. W skrajnych przypadkach rezygnuje z pracy i całkowicie separuje od innych ludzi. Zaniedbanie ważnych sfer życia to jeden z podstawowych sygnałów świadczących o uzależnieniu.

Jeżeli zaobserwowałeś którykolwiek z objawów u siebie lub swoich bliskich, warto skonsultować się z psychoterapeutą i określić skalę problemu.