2020-10-15
Pierwsze objawy uzależnienia

Uzależnienie to zaburzenie psychiczne dotyczące zdrowia psychicznego lub fizycznego, które cechuje się silną potrzebą realizacji jakiejś czynności lub zażycia substancji. Osoba uzależniona powoli traci kontrolę nad realizacją jakiegoś działania, zaniedbując istotne sfery życia i podporządkowując całą swoją aktywność nałogowi. Jak rozpoznać początkową fazę uzależnienia? Które symptomy są szczególnie alarmujące i nie powinny być lekceważone?

Uzależnienia – rodzaje

Uzależnienia psychiczne stanowią ogromne wyzwanie terapeutyczne. Siecioholicy, nałogowi hazardziści, zakupoholicy czy pracoholicy, wykazują nieodpartą chęć do wykonania jakiejś czynności, dlatego terapeuta musi podejść do ich problemu w sposób holistyczny – poznać kontekst uzależnienia i zrozumieć mechanizmy psychiczne pchające pacjenta w sidła nałogu. 
Uzależnienia fizyczne, manifestujące się somatycznymi objawami odstawienia substancji psychoaktywnej, mogą być załagodzone środkami farmakologicznymi. Niestety, większość uzależnień fizycznych jest głęboko związana z uzależnieniami na poziomie behawioralnym, dlatego konieczne jest podjęcie długotrwałej psychoterapii w celu utrwalenia dobrych wzorców radzenia sobie z problemami i stresem. 

Jak rozpoznać pierwsze objawy uzależnienia?

Uzależnienie to efekt systematycznego dostarczania stymulantu do organizmu. Jednorazowe zażycie narkotyków czy alkoholu nie sprawi, że osoba zażywająca wpadnie w nałóg, ale z czasem może uzależnić się od danej używki. W fazie eksperymentalnej dochodzi do poznania czynnika uzależniającego i oswajania się z jego smakiem, wyglądem i działaniem. Kolejnym etapem jest czerpanie przyjemności z działania bodźca. Uzależniony odczuwa satysfakcję po wykonaniu czynności lub przyjęciu używki. Prawdziwy problem pojawia się w momencie, kiedy osoba uzależniona zaczyna odczuwać psychosomatyczne skutki nałogu i odstawienia substancji. Na tym etapie uzależniony szuka sposobu na realizację swoich potrzeb, ponieważ tylko wtedy rozładowuje nagromadzone napięcie.
Przeoczenie tej fazy prowadzi do rozwoju całkowitego uzależnienia i niemożności funkcjonowania bez czynnika wywołującego uzależnienie. Chory koncentruje wszystkie swoje działania na zdobyciu kolejnej dawki.