2020-10-20
W prywatnym ośrodku terapii uzależnień madarvit pod opolem

Jeszcze do niedawna nurt psychodynamiczny nie był powszechnie wykorzystywany w leczeniu pacjentów z uzależnieniami. Praktyka kliniczna pokazuje jednak, że terapia „podążająca” za pacjentem przynosi pozytywne efekty i daje duże możliwości zdrowienia pacjentów uzależnionych.

Leczenie osób uzależnionych – model psychodynamiczny

Psychoterapia psychodynamiczna to metoda, która różni się od tradycyjnego nurtu psychodynamicznego stosowanego w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
Pierwsza faza terapii opiera się na analizie zachowań pacjenta i koncentruje na doświadczanych przez niego symptomów uzależnienia. Psychoterapeuta wdraża elementy mikroedukacji związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, zachowaniami nałogowymi oraz sposobami regulowania emocji. W tej fazie terapeuta i pacjent opracowują strategię radzenia sobie z objawami odstawienia substancji uzależniających oraz normalizowania napięcia.

Czy psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczna?

Psychoterapia psychodynamiczna jest szczególnie rekomendowana pacjentom z zaburzeniami współistniejącymi, np. depresją, stanami lękowymi, osobowościowymi etc. Rozumienie psychodynamiczne jest wówczas szczególnie wskazane, ponieważ terapeuta podchodzi do problemów pacjenta w sposób holistyczny i nie koncentruje się wyłącznie na symptomach psychopatologicznych.

Kolejne etapy psychoterapii psychodynamicznej

  • Zrozumienie motywów i skutków nadużywania substancji

Terapeuta bierze na warsztat nie tylko uzależnienie, ale i całą sytuację życiową pacjenta, oraz jego osobowość. Postawienie hipotezy diagnostycznej oraz umiejętność nawiązania dialogu to podstawowe wyznaczniki sukcesu terapii. Analiza terapeutyczna odnosi się także do nieświadomych motywów prowokujących zachowania autodestrukcyjne.

  • Relacje międzyludzkie

Nadużywanie środków psychoaktywnych może być skutkową wielu czynników m.in. zaburzonych relacji międzyludzkich, chęci zredukowania napięcia, traumatycznych wydarzeń czy deficytów rodzicielskich. Psychoterapeuta pomaga wypracować zmiany na konstruktywnych podstawach.

  • Określenie celów terapii

Terapeuta pomaga pacjentowi określić cele i niesprecyzowane oczekiwania, a następnie urealnić możliwość zmiany.

Praca z terapeutą to nie tylko sposób na wyjście z nałogu, ale przełamanie oporów, zdefiniowanie życiowych trudności oraz określenie obaw w kwestii budowania bliskości.