2020-12-01
Rodzina z problemem alkoholowym

Problem z nadużywaniem alkoholu w rodzinach staje się coraz bardziej powszechny. Wiele osób z powodów zawodowych chcąc się odstresować, ale również z powodu problemów sięgają po alkohol. Niestety długotrwałe picie alkoholu może prowadzić do nałogu, a ten dla rodziny jest szczególnie trudny.

Szkody u osób współuzależnionych

Nadużywanie alkoholu szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej jest groźne zarówno dla osoby uzależnione, ale też jego rodziny oraz osób żyjących w bliskim kontakcie z alkoholikiem. U osób, które nadużywają alkohol pojawiają się zaburzenia zachowania. Staje się ona nieprzewidywalna, a jej destrukcyjny charakter ma negatywny wpływ na rodzinę. W codziennym życiu dzieci oraz współmałżonka pojawia się niepewność, stres związany z tym jak osoba pod wpływem alkoholu się zachowa. Dla małego dziecka z kolei to przykład negatywnego wzorca, który pozostawia trwałe szkody w psychice dziecka oraz wpływa na kształtowanie negatywnych postaw w przyszłości.

Syndrom DDA

Dorosłe Dzieci Alkoholików to określenie osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym. Osoby te bardzo często doświadczają w swoim dorosłym życiu złożonych problemów wynikających z dorastania w rodzinach alkoholowych. Źródło problemów tkwi w psychice oraz w nieprawidłowo wykształconej sferze emocjonalnej i psychicznej. Osoby DDA mają często problem w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, nie potrafią zbudować związków uczuciowych, mają niskie poczucie własnej wartości, postrzegają świat jako wroga i przede wszystkim nie potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Jak radzić sobie z uzależnieniem?

Osoby, które mają problem z nadużywaniem alkoholu mogą skorzystać z pomocy specjalistycznych ośrodków terapeutycznych, gdzie mogą poddać się odtruciu, a następnie uczestniczyć w terapii uzależnień. Odtrucie to zaraz po decyzji o podjęciu leczenia, najtrudniejszy element terapii. Polega na oczyszczeniu organizmu z toksyn oraz alkoholu co może powodować negatywne reakcje organizmu. Dlatego tak ważne jest, aby odtrucie miało miejsce w ośrodkach, gdzie uzależniony otrzyma pomoc lekarską i psychologiczną jednocześnie. Kolejnym etapem jest terapia, której celem jest zrozumienie pojawienia się problemu alkoholu u uzależnionego oraz stopniowe jego zredukowanie, aż do całkowitego odstawienia.