Terapia

TERAPIA STACJONARNA

Zapoznaj się z korzyściami płynącymi z terapii stacjonarnej i dowiedz się, czego możesz się spodziewać, rozpoczynając ten ważny krok na drodze do powrotu do zdrowia.

ZMNIEJSZ ZAGROŻENIE GŁODAMI

Przeżywanie „głodów” podczas detoksu jest powszechną i zwyczajną częścią powrotu do zdrowia. Często są to reakcje fizyczne, związane z odstawieniem substancji, gdy organizm uczy się dostosowywać po zakończeniu jej nadużywania.

Często też pokusy mogą być emocjonalne, a nawet behawioralne. Nadużywanie substancji może stać się zakorzenionym nawykiem, a uwolnienie się od tego nie następuje od razu.

Dobra wiadomość jest taka, że już sam upływający czas sprawia, że pacjenci odczuwają coraz mniej tych pragnień. W ośrodkach leczenia stacjonarnego nie ma dostępu do narkotyków ani alkoholu. Nawet gdy pojawiają się głody, pacjenci wiedzą, że nie ma sposobu na poddanie się. To całkowicie trzeźwe otoczenie znacznie ułatwia dążenie do założonego celu.

UZYSKAJ WSPARCIE I OPIEKĘ MEDYCZNĄ

Uzależnienie to nie tylko problem fizyczny. Niemniej jednak istnieją problemy medyczne, które mogą pojawić się podczas leczenia. Wybierając leczenie stacjonarne, możesz oczekiwać całodobowej pomocy personelu. Zapewnia to spokój, a także może być pocieszeniem dla bliskich w domu.

Zdarza się również, że podczas leczenia pacjenci do późnych godzin nocnych walczą z bezsennością, mogą również odczuwać opóźnione lub utrzymujące się objawy odstawienia znacznie poza standardowymi godzinami pracy gabinetów medycznych. Stacjonarne ośrodki terapeutyczne są przygotowane na takie sytuacje i zaspokajają te nieoczekiwane potrzeby, zapewniając opiekę oraz leczenie w dowolnym momencie.

KONSULTACJA DIAGNOSTYCZNA

Kompleksowa diagnoza oraz wyznaczenie celów do pracy terapeutycznej.

WAŻNE ASPEKTY TERAPII

Na początku leczenia osoba uzależniona potrzebuje tego, czego w dotychczasowym życiu jej brakowało: uporządkowania, dyscypliny, jasnych i przejrzystych norm funkcjonowania. Terapia stacjonarna, jaką oferujemy w ośrodku Madarvit, również zapewnia pacjentom uporządkowanie, dyscyplinę i przejrzyste reguły, odpowiednią systematykę planu dnia. Codzienna rutyna, regularny harmonogram zajęć, wzmacnia powrót do zdrowia. Niektóre zdrowe nawyki, które rozwijają się w trakcie pobytu w ośrodku, mogą przydać się przez miesiące lub lata po oficjalnym zakończeniu terapii. Madarvit oferuje również dodatkowe zajęcia, których celem jest rozwój zainteresowań lub powrót do starych pasji.

Psychoterapia poprzedzona jest kontraktem, w którym określane są cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Świadoma zgoda pacjenta na zakres oraz rodzaj leczenia, proponowany przez psychoterapeutów jest jedną z najważniejszych aspektów, ponieważ proces leczenia odbywa się głównie w efekcie pracy pacjenta, natomiast psychoterapeuta nadaje odpowiedni kierunek. Żeby psychoterapia mogła być skuteczna pacjent musi zgodzić się na zachodzenie w nim zmian oraz aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Na pierwszym etapie psychoterapii konieczna jest abstynencja od substancji psychoaktywnych, rozumiane jako rozłączenie, po to by zacząć przywiązywać się do członków grupy psychoterapeutycznej. Kolejny etap to praca nad zrozumieniem objawów uzależnienia, mechanizmów uzależnienia oraz praca nad sposobami radzenia sobie z nimi. To jest punktem wyjścia do kolejnych etapów psychoterapii.

TERAPIA POGŁĘBIONA I AMBULATORYJNA

Psychoterapia długoterminowa otwiera możliwość pogłębionej pracy dotyczącej zdolności do rozwiązywania konfliktów w konstruktywny sposób, do rozwijania dojrzałej, zdrowej współzależności z drugim człowiekiem oraz do poczucia własnej tożsamości i kontroli własnych działań. Psychoterapia ma na celu korektę zaburzeń przeżywania i zachowania, ma usunąć bądź zredukować objawy oraz przyczyny uzależnienia, w tym cechy osobowości powodujące zaburzenia przeżywania.

Słowo „uzależnienie” pochodzi z greckiego źródła „narke”, które w tłumaczeniu oznacza: „odrętwienie” lub „odbierający czucie”, można przez to rozumieć, że uzależnienie ma na celu uśmiercanie doznań lub stępienie uczuć. W trakcie psychoterapii pacjenci uczą się również rozpoznawania, przeżywania oraz wyrażania uczuć, nawiązania kontaktu z własnymi uczuciami.

Ponieważ przezwyciężenie uzależnienia od alkoholu jest czymś znacznie dłuższym niż 30-dniowy pobyt w placówce, oferujemy również psychoterapię długoterminową w trybie ambulatoryjnym w Opolu, w siedzibie Quisisana.

TERAPIA GRUPOWA

Uważamy, że psychoterapia grupowa jest najskuteczniejszą formą w psychoterapii uzależnień.

Interakcje zachodzące między pacjentami w grupie terapeutycznej pozwalają dość szybko i skutecznie nazwać, zrozumieć oraz pracować nad własnymi mechanizmami uzależnienia.

Ponadto, pacjenci często rozpoczynając terapię odczuwają pewien poziom izolacji. Czują się niezrozumiani. Uczestnictwo w psychoterapii grupowej pokazuje pacjentowi, że żaden człowiek nie mieszka na samotnej wyspie. W rzeczywistości wiele osób ma takie same problemy w życiu. Ujawniając tę prawdę, widzimy, że nasi pacjenci odnajdują pocieszenie wiedząc, że nie są sami.
W pokoju pełnym ludzi o podobnych doświadczeniach pacjenci będą mieli wiele okazji do wzajemnej pomocy. Faktem jest, że wszyscy mają niepowtarzalną historię do podzielenia się. Bez względu na wyjątkowość historii życia każdego z uczestników grupy, wszyscy mają część wspólną. Niektóre aspekty życia prowadzą do nadużywania substancji, do uzależnienia. Udostępniając te informacje, istnieje duża szansa, że każdy pacjent będzie mógł zidentyfikować się z innymi. Jest to potężny zasób leczenia uzależnień. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, zawsze istnieje możliwość, że każdy uczestnik grupy wydobędzie z tego wartość dla siebie. Jest to podstawowa zaleta psychoterapii grupowej.

Uzależnienie związane jest również z trudnościami w budowaniu relacji, więzi z drugim człowiekiem. W grupie psychoterapeutycznej widoczne oraz odczuwalne są właśnie te trudności w relacjach z innymi uczestnikami grupy oraz psychoterapeutami. Grupa staję się „mikrospołecznością” w której przeżywane trudności mogą być poddawane refleksji oraz zrozumieniu. Grupa sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi oraz naszych związków z nimi, sprzyja uświadomieniu sobie wzorców budowania relacji z innymi ludźmi oraz daje możliwość korygowania, podejmowania zmian.

W Ośrodku Madarvit pacjenci pracują w grupie zamkniętej, razem rozpoczynają proces leczenia i razem kończą. W trybie ambulatoryjnym grupa psychoterapeutyczna jest grupą półotwartą. Osoba, która kończy psychoterapię zwalnia miejsce osobie, która podejmuje psychoterapię.

Ze względu na odpowiednio dobrany program leczenia, w tym formę psychoterapii grupowej, nie praktykujemy dodatkowych sesji psychoterapii indywidualnej.

POMOC MEDYCZNA

W trakcie całego procesu leczenia, w razie potrzeby pomocy będzie udzielał również lekarz psychiatra lub lekarz internista.

WARSZTATY ROZWOJOWE

Oferta jest skierowana do osób, które ukończyły podstawowy program psychoterapii w Ośrodku Madarvit. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu (sobota i niedziela).

Celem warsztatów jest utrzymanie się w procesie leczenia oraz w procesie własnego rozwoju. Nasi pacjenci są motywowani do kontynuowania psychoterapii długoterminowej w każdym zakątku Polski, w miejscowościach położonych niedaleko miejsca ich zamieszkania. Weekendowe warsztaty są okazją do wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych zmian u każdego z pacjentów. Oprócz wymiany doświadczeń warsztaty te są również okazją do poznawania nowych umiejętności oraz nowych możliwości radzenia sobie w różnych aspektach życia. Warsztaty rozwojowe są prowadzone przez psychoterapeutów.

Leczenie uzależnień koło Opola

Jak widać jest wiele praktykowanych sposobów na wyjście z uzależnienia, jednak najważniejsza w tym wszystkim jest chęć podjęcia leczenia i zwrócenie się o pomoc do specjalistycznej placówki. Jesteśmy ośrodkiem, który zapewnia prywatne, stacjonarne leczenie uzależnień w Chrząstowicach koło Opola, powstałym z myślą o pacjentach z południowej i południowo-zachodniej Polski. Dlatego, jeśli masz problem ze znalezieniem odpowiedniego ośrodka leczenia uzależnień np. w Katowicach lub Wrocławiu, możesz zgłosić się na leczenie do naszej placówki, gdzie uzyskasz kompleksową i profesjonalną pomoc. Z silną wolą i wsparciem naszego zespołu masz szansę wyrwać się z nałogu i rozpocząć nowy, lepszy etap życia.

Facebook