Jak wygląda terapia uzależnień?

 

O terapii uzależnień należy myśleć wyłącznie jak o procesie zdrowienia, który będzie rozgrywał się w czasie, z uwagi na charakterystykę uzależnienia — choroby przewlekłej i chronicznej. Chorób przewlekłych nie da się wyleczyć pojedynczymi i krótkimi interwencjami, dlatego w Ośrodku Leczenia Uzależnień MaDarVit dajemy możliwość pacjentom, aby poczynili ważny krok w tym procesie poprzez podjęcie 28-dniowej terapii stacjonarnej.

 

Leczenie uzależnień na terapii stacjonarnej

 

Kiedy pacjent ma za sobą etapy gotowości do zmiany: prekontemplację i kontemplację, wchodzi w etap działania, który w Ośrodku Leczenia Uzależnień MaDarVit to podjęcie terapii stacjonarnej. Z naszą pomocą w studium działania pacjent stara się wykonywać zaplanowane zadania i wytrwać w wysiłkach, póki nie uda mu się wprowadzić zmiany.

Uczymy również tego jak podtrzymać w sobie motywację do zdrowienia i utrwalić nowe, nabyte schematy postępowania, pozwalające na doświadczanie trzeźwego życia i trwanie w tym stanie.
Terapia stacjonarna trwa 28 dni, zapewnia usystematyzowany plan dnia podzielony na zajęcia tematyczne co do istoty szeroko rozumianych uzależnień, warsztaty z czynnym uczestnictwem pacjentów, zajęcia relaksacyjne, filmy edukacyjne oraz inne czynności dnia codziennego: zaplanowane godziny posiłków i spędzania wolnego czasu.

Terapia odbywa się w formie pracy w grupie, podczas której pacjenci czerpią ze swoich doświadczeń, otwierają się na wspólnotę, odczuwają zachętę oraz nadzieję. Ponadto zanika u nich subiektywne poczucie całkowitej alienacji i oderwania od innych.